Vi är stolta över att vara den första specialistklinik i Skåne som erbjuder narkostandvård för barn och unga vuxna på kliniken. Behandling under narkos sker i samarbete med Vi Tre Anestesi AB.

Vi som tar hand om dig är:

Stian Raneke

Stian Raneke

Verksamhetschef, Specialistsjuksköterska Anestesi

Gustaf Wallin

Gustaf Wallin

Medicinsk ansvarig, Specialistläkare Anestesi

Ture Wada

Ture Wada

Delägare, Underläkare

Christer Jonmarker

Christer Jonmarker

MD, PhD. Docent i Anestesi och Intensivvård, Lunds Universitet. Professor of Anesthesiology, University of Washington

Hanna Dahlstedt

Hanna Dahlstedt

Specialistläkare Anestesi

Görel Nergelius

Görel Nergelius

Specialistläkare Anestesi

Helena Virgin

Helena Virgin

Specialistläkare Anestesi

Caroline Sällbom Zethelius

Caroline Sällbom Zethelius

Specialistsjuksköterska Anestesi

Tobias Ström

Tobias Ström

M.Sc. Specialistsjuksköterska Anestesi

Daniel Berggren

Daniel Berggren

Specialistsjuksköterska Anestesi, Specialist inom barnanestesi

Erik Lundblad

Erik Lundblad

Specialistsjuksköterska Anestesi

Johan Vretinger

Johan Vretinger

Specialistsjuksköterska Anestesi

Lena Samson

Lena Samson

Specialistsjuksköterska Anestesi

Anneli Ekdahl

Anneli Ekdahl

Specialistsjuksköterska Anestesi

Åsa Berglund

Åsa Berglund

Specialistsjuksköterska Anestesi