Basfakta

Företaget bedriver högkvalitativ specialiserad tandvård för barn och unga vuxna och arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Företaget är registrerat som arbetsgivare och är godkänt för F-skatt.

Kontakt och besöksadress

Helsingborgs Specialisttandvård
Drottninggatan 20
252 21 Helsingborg
Telefon: 042 12 80 70
E-post: info@helsingborgsspecialisttandvard.se
Verksamhetsansvarig: Ann Weibull

Personal

5 anställda. Personalkategorier innefattar legitimerade tandläkare med specialistexamen, specialisttandsköterskor samt administrativ personal. Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under Personal. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

Helsingborgs Specialisttandvård ägs av Lind & Weibull Specialisttandvård KB.

Lind & Weibull Specialisttandvård KB grundades 2021.
Organisationsnummer: 969794-8272
Bolagsform: Kommanditbolag

Allabolag.se finns mer information om Lind & Weibull Specialisttandvård KB.

Kvalitetsarbete

Helsingborgs Specialisttandvård arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.