bakgrund bild med medarbetarna

Det självklara valet inom barnspecialisttandvård

  • Specialisttandvård för barn och ungdomar

  • Personligt omhändertagande med patientens bästa i centrum

  • Behandling under narkos och lustgassedering

  • Närhet i nordvästra Skåne

  • Korta väntetider

  • region skåne logo

    På uppdrag av Region Skåne

Omsorg

Vi delar ett genuint intresse för omtanke och omsorg, vilket skapar de bästa förutsättningar för ett gott och varmt omhändertagande. Vi ser alltid varje enskild individ som unik.

Passion

Vi är glada medarbetare med ett varmt hjärta. Vi brinner för vårt yrke och använder vår passion för att leverera den bästa tandvårdsupplevelsen.

Kompetens

Vi arbetar evidensbaserat, dvs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Med vår samlade kompetens levererar vi specialisttandvård av högsta kvalitet.

Hållbarhet

Vi arbetar hälsofrämjande och hållbart. Vårt mål är att förbättra barnens munhälsa på ett långsiktigt sätt. Ju bättre munhälsa desto bättre livskvalitet.