Varmt välkommen till oss!

  • Du som har blivit remitterad till Helsingborgs Specialisttandvård kommer inom kort att bli kontaktad via telefon eller brev för att boka in ett första besök.

  • Vid detta besök gör vi en utredning och utifrån dina specifika behov och förutsättningar utformar vi en individuell terapiplan.

  • Ta gärna med aktuell medicinlista.

  • Om du inte talar svenska eller om du är hörsel- eller talskadad har du rätt till kostnadsfri tolk. Meddela om du behöver tolk, så ser vi till att det finns på plats vid besöket.

  • Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne.

  • All behandling hos oss är kostnadsfri, både för dig som patient och för den som remitterar dig.