Vad roligt att du önskar bli patient hos oss!

  • Inom Region Skåne gäller Lagen om Valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att det är du själv som patient som bestämmer till vilken klinik remissen skall skickas.

  • Du som är 0-19 år gammal och är i behov av specialisttandvård kan be din ordinarie tandläkare, läkare eller annan vårdgivare att skicka en remiss till oss.

  • Din ordinarie tandläkare är den tandläkaren du är listad hos. Det kan vara en tandläkare som arbetar inom Folktandvården eller inom den privata sektorn.

  • Andra vårdgivare som remitterar till oss är bland annat läkare, logoped, sjuksköterska på BVC, dietist, psykolog, etcetera.

  • När du är färdigbehandlad hos oss avslutas remissen och du återgår till din ordinarie klinik. Skulle du återigen behöva specialisttandvård, hör din tandläkare eller annan vårdgivare av sig till oss med en ny remiss.

  • Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne.

  • All behandling hos oss är kostnadsfri, både för dig som patient och för den som remitterar dig.